Mini-site in Chinese Mini-site in Korean Mini-site in Japanese Mini-site in Tagolog Mini-site in Vietnamese Mini-site in Khmer Mini-site in Hindi Mini-site in Thai Full CPAF site in English

You are here: Home » Blog » Search for "sexual assault"

Search Results

Here are the posts related to "sexual assault"

Tấn công tình dục – Sexual Assault

Tấn Công Tình Dục (Sexual Assault) là:


Bất cứ trường hợp bạn không muốn có quan hệ tình dục trong mọi tình trạng, gồm:

 • Quấy rối (Harassment)
 • Phô bày (Exhibitionism)
 • Xem hình ảnh đồi trụy (Voyeurism)
 • Lén lún theo dõi (Stalking)
 • Vuốt ve và quấy nhiễu (Fondling and molestation)
 • Những cuộc gọi khiêu dâm (Obscene phone calls)
 • Có ý định cưỡng hiếp (Attempted rape)
 • Cưỡng hiếp (là một hành động quan hệ tình dục có sử dụng bộ phận tình dục của nam, ngón tay, hoặc là những vật dụng đưa vào hậu môn, miệng hoặc âm đạo, những hành động này gây ra lúc nạn nhân trong tình trạng không được tỉnh táo) [Rape (act of sexual intercourse or penetration with a penis, finger, or foreign object to anus, mouth or vagina, perpetrated without consent)]

Việc này có thể xảy ra giữa vợ chồng và giữa những người đan cặp kè. Nó cũng có thể xảy ra giữa đồng nghiệp và với người lạ.

Nó có thể xảy ra khi bạn không biết gì hoặc hoàn toàn không được tỉnh táo.

Nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào như ở nhà, nhà bà con hoặc là ở nhà bạn, ở trường học, nơi làm việc, trong xe, lúc đi du lịch, vâng vâng và vâng vâng.


Nếu bạn đã bị tấn công tình dục, xin hãy nhớ…

 • Bạn không hề cô độc. Ở nước Mỹ, trong 6 người phụ nữ thì có 1 người đã trải qua việc bị cưỡng hiếp hoặc có ý định bị cưỡng hiếp ở một thời điểm nào đó trong đời của họ. Theo thế giới, trong 3 người phụ nữ thì có 1 người bị đánh đập, ép bức quan hệ hoặc những tình trạng bạo hành khác.
 • Đây không phải là lỗi của bạn.
 • Mọi giúp đỡ luôn luôn sẵn sàng.

Nếu bạn đã bị tấn công tình dục

 • Hãy tới một chỗ an toàn.
 • Gọi tìm giúp đỡ. Gọi 911 hoặt CPAF tại số điện thoại: 1-800-339-3940. Cuộc gọi của bạn tới CPAF đều được bảo mật và vô danh (bạn không cần phải báo tên họ).
 • Tìm sự ủng hộ Tư nguyên đầy đủ sẽ giúp đỡ bạn phục hồi và không cần biết là tình trạng di trú của bạn là như thế nào. Bạn có quyền được nhận chữa trị y tế và những dịch vụ về luật pháp bằng ngôn ngữ của bạn.
 • Tìm giúp đỡ về y tế càng sớm càng tốt để kiểm tra nội thương và ngoại thương, và để kiểm định xem khả năng bị nhiễm trùng khi quan hệ, HIV, và bị mang thai.
 • Bảo vệ bằng chứng của việc tấn công. Nếu có thể, đừng tắm rửa, đừng đánh răng, đừng uống nước, đừng thay đồ, và đừng đi vào trong buồng tắm.
 • Nếu bạn nghĩ bạn muốn liên lạc với cảnh sát và mở hồ sơ, bạn nên làm ngay khi bạn sẵn sàng. Nếu bạn liên lạc mở hồ sơ với cảnh sát, bạn có quyền không tham dự vào lúc khởi tố người tấn công bạn.

Sexual Assault"">Read More

Sexual Assault

ការរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើរំលោភសេពកាម អំពើរំលោភសេពកាមគឺជា ។ ។ ។

ចរិក្ថចរិយានៃការមិនចងខ្ញុំសេពកាម បូករួមនឹង់

 • • ការរំខាន
  • ការតាំងបង្ញាញ
  • ការឈ្លបតាម
  • ការសប្ទាអង្គែលលេង ្ថ ការស្ទាបអង្គែលរំលោភ
  • ការប¨នុប¨ងរំលោភ
  • ការរំលោភ ក៊ារសេពកាមដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយគ្មានការយលខ្ញុំព្រមពីសាម៉ីខ្លួន ដោយប្រើលិង្ព ម្រាមដៃ ក្ថ8ប្រើប្រដាបខ្ញុំផ្សេង.តាមគូឋ មាតខ្ញុំ យ្ថោន៌ី អំពើរំលោភសេពកាមអាចកើតមានឡើង ។ ។ ។
  • រវាងគូរស្វាម៉ី-ភរិយា និងអ្នកដែលកំពុងមានគូស្នេហ៏
  • នៅពេលដែលសាម៉ីខ្លួនគ្មានការយលខ្ញុំព្រម
  • នៅគ្របខ្ញុំទីកន្លែង បើលោកអ្នករងគ្រោះដោយការរំលោភសេពកាម ចូរចាំឋា ។ ។ ។
  • អ្វី.ដែលកើតឡើងគឺមិនមែនជាកំហុសរបសខ្ញុំអ្នកទេ
  • លោកអ្នកមិនរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើនេះតែម្នកាខ្ញុំឯងទេ។ នៅក្នុងសហរដ្ហអាមេរិក ស្ត្រីម្នាកខ្ញុំក្នុងចំណោមម៉្រួំយនាកខ្ញុំ ន៉ ទទួលរងគ្រោះពីការចាបខ្ញុំរំលោភនៅក្នុងជីវិតរបសខ្ញុំគេ។ ជាទូទៅក្នុងពិភពលោក ស្ត្រីម្នាកខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមបីនាកខ្ញុំ ន៉ ត្រូវគេបង!តិបង!សេំពកាម ្ថ ឍ៉្វើប។
  • ជំនួយមានជានិច្ចសំរាបខ្ញុំអ្នក។
 • អ្នកត្រូវទូរស7ព្ទទៅលេខ ១-៨០០-៣៣៩-៣៩៤០

  ២៤ មោ¨ងក្នុងមួយឋ្កៃ ៣៦៥ ឋ្កៃក្នុងមួយឆ្នាំ


  បើលោកអ្នក៉នទទួលរងគ្រោះពីការរំលោភសេពកាម ។ ។ ។

 • • ចូរទូរស7ព្ទទៅលេខ ១-៨០០-៣៣៩-៣៩៤០។ យើងខឥុំអាចផ្តលខ្ញុំជូននូវដំបូន្មាន ការសក្សិរា និងព9តមានផ្សេង.ទេឱ្យត ក្ថ8 ជំនួយដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ ឯចំណែកទូរស7ព្ទរបសខ្ញុំលោកអ្នកទៅកានខ្ញុំ ជភៅធ វិញ គឺយើងចាតខ្ញុំទុកជាការសម្កាតខ្ញុំ ដែលគ្មានអ្នកណាម្នាកខ្ញុំត្រូវដឹងសោះឡើយ។ បើលោកអ្នក៉នត្រូវគេរំលោកភ ។ ។ ។
  • ត្រូវទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ឋិភាពជាបន្ទានខ្ញុំ។
  • ចូរទូរស7ព្ទទៅលេខ ៩១១ ្ថ ជភៅធ ជៀយួភ្លាម។
  • ត្រូវរកគេៀជួយជាបន្ទានខ្ញុំ។ មានជំនួយជាច្រើនសំរាបខ្ញុំជួយៀលោកអ្នកមានសុខភាពដូចដើមវិញ ដោយមិនគិតឋា តើលោកអ្នកមាន្ថគ្មានចឦាបខ្ញុំរសខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេស។ លោកអ្នកអាចមានសិទ្ឍិទទួលជំនួយខាងសុខភាពនិងចឦាបខ្ញុំនៅក្នុង ភាសារបសខ្ញុំអ្នក។
  • ត្រូវទៅកានខ្ញុំមន្ទីពេទ្យជាបន្ទានខ្ញុំដើមឦីពិនិត្យរកមើលរបួសដែលអាចកើតមាននៅក្នុង្ថក្រៅសពាង្ពកាយ ដូចជាដំឆ្ងេង្ល ដែលកើតឡើងពីការរំលោភ ្វីះ និងមានផ្ទៃពោះ។
  • ត្រូវឋែរក្សារភស្តុតាងនៃការរំលោភ។ បើអាចឍ៉្វើន កុំងូតទឹក កុំដុសឍ្មេញ កុំទទួលទានទឹក កុំដូរខោអាវ និង កុំប្រើបង្ពនខ្ញុំៀសោះ។
  • ហើយគិតឋាចងខ្ញុំរាយការណ៏ទៅភ្នាកខ្ញុំងារប¨លូសី អ្នកគួតែឍ្វើនៅពេលណាអ្នក៉នប្រុងប្រេឱ្យបខ្លួនរួច។ បើអ្នករាយ ការណ៏ទៅភ្នាកខ្ញុំងារប¨លូសី អ្នកត្រូវដឹងឋាអ្នកមានសិទ្ឍិបដិសេឍន៏មិនចូលទៅក្នុងករាចោទប្រកានខ្ញុំដលខ្ញុំអ្នករំលោភ ក8ន៉ដែរ។ ជភៅធ អាចទៅជាមួយអ្នកនៅឯមន្ទីរពិនិត្យសុខភាព និងជួយអ្នកឍ្វើរ៉យការណ៏ទៅប¨លូសីផងដែរ។

 • ជភៅធ អាចជួយលោកអ្នក៉ន

  មណ្ឌលជំនួយគ្រួសារសំរាបខ្ញុំជនជាតិអាស៊ី៉¨ស៊ីហ្វិក 9ជភៅធប គឺជាអង្ពការមិនយកកំរៃ មានឯកទេសក្នុងកិច្ចជំនួយការសំរាបខ្ញុំជន ជាតិអាស៊ីនិងស្ត្រីតំបនខ្ញុំកោះ៉¨ស៊ីហ្វិកនិងគ្រួសារ ដែលរសខ្ញុំនៅក្រោមអំពើហិងរ្សាក្នុងគ្រួសារ និងការរំលោភសេពកាម។

  យើងខឥុំនៅឯមណ្ឌល ជភៅធមានបុគ្ពលិកចេះនិយាយភាសាច្រើនហើយអាចជួយដលខ្ញុំលោកអ្នកទៅតាមភាសាដែលលោកអាច យលខ្ញ៉ុំន។ គ្របខ្ញុំកិច្ចការបំរើទាំងអសខ្ញុំ យើងខឥុំនឹងមិនទទួលយកនូវកំរៃអ្វីឡើយ។

 • • ចូរទូរស7ព្ទទៅលេខហតខ្ញុំឡាញសំរាបខ្ញុំវិបត្តិដែលមានគ្របខ្ញុំភាសា ២៤ មោ¨ងក្នុងមួយឋ្កៃ។ យើងខឥុំអាចផ្តលខ្ញុំនូវជំនួយខាង សតិអារមណ៏ ការប្ញប្ឈខ្ញុំនូវវិបត្តិ និងការប្ញន្ជូទៅមន្ទីជំនួយដែលអ្នកត្រូវការ។
  • ផ្តលខ្ញុំកិច្ចបំរើការដលខ្ញុំអ្នកដែលមិនទានខ្ញុំចូលស្ញត្ជាិ – យើងខឥុំអាចជួយផ្តលខ្ញុំនូវដំបូន្មានសំរាបខ្ញុំជនរោងគ្រោះដែលទើប ឆ្លងផុតពីអំពើហិង្សារក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភសេពកាម តាមរយ់ការជំនួយសុវត្ឋិភាពនិងសំរួលវិបត្តិផ្សេង.។
  • ជំរកបណ្តោះអាសន្ន – យើងខឥុំជួយផ្តលខ្ញុំនូវទីជំរកសុវត្ឋិភាពនិងជាសម្កាតខ្ញុំ បើលោកអ្នកស្ឋិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះឋ្នាកខ្ញុំ ដោយសាអំពើរំលោភសេពកាមដែល៉នកើតមានដលខ្ញុំអ្នក។
  • កម្មវិឍីគាំទ្រអ្នកដែលនៅរសខ្ញុំ – យើងខឥុំនឹងឍ្វើជាអ្នកតំណាងដើមឦីជួយរកនូវភាពត្រឹមត្រូវដលខ្ញុំលោកអ្នក។
  • កម្មវិឍីជូនដំណើរ – យើងខឥុំអាចជូនដំណើរអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងការពិនិត្យសុខភាព ឍ្វើសម(សាន៏ជាមួយភ្នាកខ្ញុំងារ ប¨លូសី េបីលោកអ្នកចងខ្ញុំរាយការណ៏ និងទៅតុលាការ ក្នុងករណីដែលមេឍាវីឍ្វេីការចោទបណ្តឹង។
 • Sexual Assault"">Read More

  यौन उत्पीड़न से बचना। – Sexual Assault

  यौन उत्पीड़न :

  किसी भी तरह का अवांछित यौन आचरण जैसे :

  • • उत्पीड़न

  • • प्रदर्शनवाद

  • • पीछा करना

  • • छेड़छाड़

  • • बलात्कार की कोशिश

  • • बलात्कार (संभोग के कार्य आपकी सहमति के बिना)

   यौन उत्पीड़न हो सकता है

  • • विवाहित जोड़ों और उन लोगों के बीच जो डेटिंग कर रहे हैं।

  • • अगर आप सहमति के लिए सक्षम नहीं हैं।

  • • कहीं पर भी।

   अगर आप यौन शोषण के शिकार है, तो याद रखें… 

  • • आप अकेले नहीं हैं। अमरिका में, 6 में1 महिला  बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की शिकार रह चुकीं है। विश्व स्तर पर 3 महिलाओं में 1 को पीटा जाता है।

  •  • आपके गलती नहीं है।

  • • सहायता उपलब्ध है।

   अगर आप यौन शोषण की शिकार है

  • • एक सुरक्षित जगह पर जाएं।

  • • मदद के लिए 911 या सी.पी.ए.एफ को कॉल करें ।

  • • सहायता उपलब्ध है –  संसाधन की परवाह किए बिना आव्रजन स्थिति की वसूली में सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं। आप अपनी भाषा में मेडिकल और कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

  • • बाहरी और आंतरिक चोटों दोनों के लिए जाँच करने के लिए और यौन संचारित संक्रमण, एचआईवी, और गर्भावस्था के जोखिम का निर्धारण करने के लिए जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

  • • हमले के सबूत संभालकर रखें । यदि संभव हो तो, स्नान नहीं करें, अपने दाँत ब्रश नहीं करें, अपने कपड़े न बदले  और बाथरूम नहीं जाए।अगर आपको लगता है कि

  • • आप  पुलिस रिपोर्ट फाइल करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप तैयार हों यह तुरंत करें। अपने हमलावर के खिलाफ मुकदमा चलाने में भाग लेने के लिए जाना आवश्यक नहीं है ।

  •  • सी.पी.ए.एफ चिकित्सा परीक्षा (जांच) के लिए आपके साथ है और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

  Sexual Assault"">Read More

  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ – Sexual Assault

  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ คือ


  การมีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศต่อทางร่างกายและอารมณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

  • การตามรังควาน
  • เปิดของลับให้ดู
  • คอยติดตามเฝ้าดู
  • ลูบคลำหรือการล่วงเกินทางเพศ
  • พยายามข่มขืน
  • การข่มขืน (การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงการใช้นิ้ว หรือใส่ของแปลกปลอมเข้าทางทวารหรือทางปากหรือทา อวัยวะเพศหญิง)

  การทำร้ายทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้

  ระหว่างคู่สมรสและคนที่ออกเดทด้วยกัน

  เมื่อคุณไม่ให้ความยินยอม

  ทุกสถานที่


  ถ้าคุณเคยถูกทำร้ายทางเพศ โปรดจำไว้ว่า

  • ไม่ใช่ความผิดของคุณ ในประเทศสหรัฐฯ ผู้หญิง 1 ใน 6 คน มีประสบการณ์เรื่องการถูกข่มขืน หรือพยายามจะข่มขืนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงคนนั้น
  • คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
  • มีความช่วยเหลือรอคุณอยู่

  ถ้าคุณถูกทำร้ายทางเพศ

  • โทร. 911 หรือ ซีแพฟ เพื่อขอความช่วยเหลือ 1-800-339-3940 เราสามารถให้บริการด้านคำปรึกษาการให้ความรู้ และให้ข้อมูลอื่น ๆ หรือ ให้ความช่วยเหลือแก่คุณตามที่คุณต้องการ การที่คุณโทรศัพท์มาที่ซีแพฟ (CPAF) ทุกเรื่องจะถือเป็นความลับ และคุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนาม
  • ไปในสถานที่ปลอดภัย การสนับสนุนความช่วยเหลือ ข้อมูลต่าง ๆ มีไว้ให้ความช่วยเหลือคุณ เพื่อให้คุณหายเป็นปกติ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ คุณมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและบริการด้านกฏหมายในภาษาของคุณ
  • การขอรับความช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาล เราจะช่วยจัดการด้านการรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อตรวจดูว่าคุณมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายทั้งจากภายในและภายนอกหรือไม่ รวมทั้งตรวจดูว่าจะมีความเสี่ยงทางด้านการติดเชื้อโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือ เอชไอวี หรือการเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
  • การเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการถูกทำร้าย ถ้าเป็นไปได้อย่าอาบน้ำ แปรงฟัน ดื่มน้ำ หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า เพราะทุกอย่างสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้
  • ถ้าคุณคิดจะแจ้งตำรวจ คุณควรจะทำทันทีที่คุณพร้อมที่จะไป ในกรณีที่คุณแจ้งตำรวจ คุณมีสิทธิที่จะไม่ต้องไปร่วมในการดำเนินคดีกับผู้ทำร้ายคุณ

  Sexual Assault"">Read More

  성폭행 – Sexual Assault

  성폭행은:


  모든 종류의 원하지 않는 성적 행동이나 주목 행위들로 아래의 사항들을 포함합니다:

  • 성희롱
  • 노출행위
  • 관음증
  • 집요하게 추근대거나 추적하는 행위
  • 성추행
  • 음란전화
  • 강간미수
  • 강간 (동의없이 남성의 성기, 손가락 혹은 기타 이물질을 항문, 입, 질에 삽입하는 성교 행위)

  성폭행은 부부간 혹은 연애를 하고 있는 사람들 사이에서 일어날 수 있습니다. 성폭행은 지인 혹은 낯선 사람들 사이에서 일어날 수 있습니다.

  성폭행은 본인이 모르는 사이 혹은 본인이 동의를 할 수 없는 상황에서 일어날 수 있습니다.

  성폭행은 집, 친척이나 친구의 집, 학교, 집, 차 안, 휴가 중 등 어디에서나 일어날 수 있습니다.


  만약 당신이 성폭행을 당했다면 다음의 사항들을 기억하십시오.

  • 당신은 혼자가 아닙니다. 미국내 6명 중 1명의 여성이 일생중에 강간 또는 강간미수를 당합니다. 전세계적으로 3명 중 1명의 여성이 구타를 당하거나, 성행위를 강요받거나, 다른 방법들로 폭행을 당합니다.
  • 당신의 잘못이 아닙니다.
  • 도움을 받을 수 있습니다.

  만약 당신이 성폭행을 당했다면

  • 안전한 곳으로 피하십시오..
  • 도움을 청하십시오. 911이나 CPAF 핫라인 1-800-339-3940으로 전화 하십시오. . CPAF로의 여러분의 전화는 익명과 비밀이 보장됩니다.
  • 지원을 받으십시오. 당신의 체류 신분에 관계없이 도움을 받을 수 있습니다. 또한 의료와 법률 서비스를 당신의 언어로 받을 권리가 있습니다.
  • 의료검진을 받으십시오. 가능한 한 빨리 신체 외부와 내부의 상처를 점검하고, 성병 감염, 에이즈(HIV) 및 임신등의 위험을 확인하십시오.
  • 폭행의 증거를 보관하십시오. 가능하면 목욕을 하지말고, 이를 닦지 말고, 음료를 마시지 말고, 옷을 갈아입지 말고, 용변을 보지 마십시오.
  • 경찰에 신고하기를 원하신다면, 가능한 한 빨리 하십시오. 경찰에 신고할 경우, 당신이 관여하지 않고도 가해자를 기소할 수 있습니다.

  Sexual Assault"">Read More

  Seksuwal Karahasan – Sexual Assault

  Karahasang Seksuwal:


  Ano mang bagay na karahasang seksuwal kabilang ito ng mga sumusonod:

  • Panlalapastangon o pambabastos
  • Pagbibilad ng maselang bahagi ng katawan
  • Paninilip
  • Pagsuno-sunod, pagmamanman
  • Panghihipo, pandadakma
  • Malaswang tawag sa telepono
  • Panggagahasa (pakikipag-ungayang seksuwal sa pamamagitan ng paggamit ng pag-aari, daliri o paggamit ng ibang bagay sa puwit, bibig o pagaari ng babae na labag sa kangyang kalooban)

  Maaring mangyari ito sa isang magasawa, sa mga magnobyo o nagliligawan, sa mga magkakaibigan, at kakilala at mga taong di kilala

  Maaring mangyari ito na wala kayong pahintulot o di kaya sa mga walang kamalaymalay.

  Maaring mangyari ito sa loob ng tahanan, sa bahay ng mg kaibigan, o kakilala, sa eskwelahan, sa trabaho, sa sasakyan, sa bakasyunan, at iba pa.

  Kung nangyari man sa inyo ang karahasang seksuwal, tandaan lumang na…

  • Hindi kayo nagiisa. Sa Amerika, isa sa anim na kababaihan ay nakaranas ng panggahasa o tangkang paggahasa minsan sa tanang buhay nila.  Sa buong mundo, isa sa tatlong kababaihan ay nabubog at napilitang makipagtalik o naabuso.
  • Hindi mo ito kasalanan.
  • Nakalaan ang tulong.

  Kung nangyari man sa inyo ang karahasang seksuwal

  • Pumunta ka sa ligtas na lugar.
  • Tumawag ka ng tulong sa pulis sa 911 o tumawag sa CPAF 1-800-339-3940 kahit anong oras. Ang tawag niyo ay conpidensyal.
  • Humingi ng suporta sa mga samahang pong komunidad.  Legal mang estado niyo dito sa Amerika o hindi.

  • Magpagamot ka para sa labas at loob na kapinsalaan sa lalong madaling panahon upang malaman ang panganib sa nakakahawang sakit sa seksuwal, HIV at pagdadalang tao.  Magpasuri sa doktor upang malaman gaano kalala ang inyong tinanong kalapastanganan.
  • Ipunin ang ebidensiya ng kalapastanganan sa inyo.  Kung maari huwag kang maligo, huwag kang magsipilyo ng ngipin, huwang kang uminom, huwag kang magpalit ng damit at huwag kang magpupunta sa banyo para maghugas.
  • Kung gusto niyo mag report sa pulis, ay gawin mo sa lalong madaling panahon.  Kung ipagbibigay-alam mo sa pulis, hindi ka kinakailangang sumali sa paguusig sa sumalakay sa iyo.  Sasamahan ka ng CPAF sa iyong pagsusuri ng manggagamot at tutulungan ka upang maipagbigay-alam mo sa mga may kapangyarihan.

  Sexual Assault"">Read More

  What is Sexual Assault?

  What is Sexual Assault?


  What is Sexual Assault?

  Sexual Assault is the umbrella term which includes rape, which is one form of sexual assault. Sexual Assault is any form of forced or unwanted sexual conduct, whether overtly or by inferred threat.

  Sexual Assault can be verbal, visual, or anything that forces a person to join in unwanted sexual contact or attention. Sexual Assault includes harassment, exhibitionism, voyeurism, stalking, fondling, obscene phone calls, and rape.

  Rape is one form of sexual assault. Rape is an act of sexual intercourse, by any object, accomplished without consent or against a person’s will by means of force, duress, coercion, menace, or fear of immediate and unlawful bodily injury. Rape can occur orally, anally, vaginally.

  Types of rape include stranger, acquaintance, date, marital, substance related, gang, and child sexual abuse.

  Child sexual abuse includes sexual activities between a child and a person who is in a position of power or authority over the child or is in a caretaking relationship with the child.

  Click here for more information on Sexual Violence

  Sexual Assault?"">Read More

  Resources & Referrals

  RESOURCES FOR ASIAN AND PACIFIC ISLANDER YOUTH

  Center for the Pacific Asian Family (CPAF)

  CPAF serves Asian and Pacific Islander survivors of domestic violence and sexual assault in Los Angeles County. Our programs empower youth to recognize the signs of relationship violence and take a stand against abuse. Services include: 24-hour hotline, counseling, sexual assault response team, safety planning, emergency and transitional shelter, and community-based education and prevention programs. All services are free of charge and available in 30 Asian and Pacific Islander languages.

  Phone: 1-800-339-3940
  Web: www.nurturingchange.org
  Email: contact@cpaf.info

  Families in Good Health (FiGH)

  FiGH is a multilingual and multicultural health and social education program for the Southeast Asian, Latino and other communities in Long Beach. Programs include: Educated Men with Meaningful Messages (EM3), an afterschool health education program for Southeast Asian young men; medical benefits program, and outreach on breast and cervical cancer screening.

  Phone: 562-491-9100
  Web: www.dignityhealth.org/stmarymedical/communitybenefits/familinesingoodhealth
  Address: 411 E. 10th Street Ste. 207, Long Beach, CA 90813

  Khmer Girls in Action (KGA)

  KGA believes in the leadership of Southeast Asian youth (ages 13-18) to create social change. Out programming invests in and empowers Southeast Asian youth to become leaders in their community organizing, leadership development, cultural and media arts, and personal and academic support for youth.

  Phone: 562-986-9415
  Web: www.kgalb.org
  Address: 1355 Redondo Avenue Ste 9, Long Beach, CA 90804

  Koreatown Youth + Community Center (KYCC)

  The mission of KYCC is to serve the evolving needs of the Korean American population in the greater Los Angeles area as well as the multiethnic Koreatown community. KYCC’s programs and services are directed toward recently immigrated, economically disadvantaged youth and families, and promote community socioeconomic empowerment. Programs include: com,unity economic development, clinical services, youth services, environmental services, housing, kids town, and prevention education.

  Phone: 213-365-7400
  Web: www.kyccla.org
  Address: 3727 Wt 6th Street Ste 300, Los Angeles, CA 90020

   

  Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance (OCAPICA)

  OCAPICA is dedicated to enhancing the health, and social and economic well-being of Asians and Pacific Islanders in Orange County. OCAPICA works to improve and expand the community’s opportunities through service, education, advocacy, organizing and research. Programs include: afterschool programs, mental health services, scholarships, workforce development, and policy advocacy.

  Phone: 714-636-9095
  Web: www.ocapica.org
  Address: 12900 Garden Grove Boulevard Ste A2124, Garden Grove, CA 92843

  Project  MotiVATe (PM)

  PM’s mission is to mentor Vietnamese American teens by developing their academic, cultural and social skills to achieve educational goals and personal sucess. PM provides free mentoring services to low-income, at-risk Vietnamese American youth in Orange County. Programs include: mentorship, weekly study halls, monthly community outings, and an annual summer camp. 

  Web: www.projectmotivate.org
  Email: projectmotivate@gmail.com
  Address: PO Box FN, Garden Grove, CA 92842

  Southeast Asian Community Alliance (SEACA)

  To build power among Southeast Asian youth and their communities in Los Angeles for a more just and equitable society through intergenerational, multiethnic dialogue, leadership development, and community organizing. Programs include: youth leadership projects, youth organizers, community health, and art.

  Web: 213-628-8667
  Email: info@seaca-la.org
  Address: 970 N. Broadway, Ste 209, Los Angeles, CA 90012


  24-HOUR CRISIS SUPPORT

  Center for the Pacific Asian Family (CPAF): 1-800-339-3940

  California Youth Crisis Line: 1-800-843-5200

  Child Abuse Hotline: 1-800-540-4000

  Fire, Police, Ambulance: 911

  Info Line: 1-800-339-6993

  Poison Control Center: 1-800-876-4766

  Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN): 1-800-656-4653

  Rape Treatment Center Santa Monica/UCLA Medical Center: 1-310-319-300 (press 0, ask for Rape Counselor)

  Suicide Prevention Center: 1-877-727-4747

  Teen Line: 1-800-852-8336

  Read More

  Donation Confirmation

  Thank you for your donation!

  Your generous contribution is greatly appreciated and allows CPAF to continue supporting survivors of domestic violence and sexual assault.  Your financial donation is fully tax deductible since no goods or services were provided in exchange for your contribution.  CPAF’s tax identification number is 95-3532351.

  A confirmation email has been sent to the e-mail address provided during checkout.

  Please contact development [at] cpaf [dot] info for assistance.

  Read More

  Tham khảo thêm – Brochure

  Brochure

  Domestic Violence and Sexual Assault Brochure (PDF)- Tiếng Việt

  Read More

  Tell a Friend: Bookmark and Share

  Why I Volunteer

  Donate Now

  "I am often reminded that even I can be a person of safety in the lives of the children in shelter."

  More Info
  UA-82311707-1